за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| мк      | en      | sq    
 

ГОЛЕМ ПРОЛЕТЕН ПОПУСТ !!!

телефонска  линија за закажување прегледи
02/ 3299 000

 www.facebook.com/stomatoloskikliniki
 


БЕЗБОЛНИ ТРЕТМАНИ СО ЛАСЕР


CAD-CAM  SYSTEM 

   

завршни сметки 2016

буџетска сметка
сопствена сметка

сметка за донации


 


д-р spec. АГИМ  КАРАИ,
директор

d-r spec. AGIM KARAI
direktor
 

За Вашето здравје ќе се грижи најквалитетниот високо стручен кадар од од областа на стоматологијата, притоа користејќи ја најсовремената опрема и методи на работа.

 

 

 

 

 

© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.