за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Закажување и контакт
ЗА НАС

Клиниката за детска и превентивна стоматологија е единствена установа од ваков вид во Република Македонија која нуди широк спектар на стоматолошки (забоздравствени) услуги на пациенти од 0-18 годишна возраст, со врвен квалитет.

ЗОШТО КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА ТРЕБА ДА БИДЕ ВАШ ИЗБОР?

Кадровска екипираност на Клиниката со врвни професионалци - стручњаци од областа на детската и превентивна стоматологија (професори, асистенти, клинички лекари).
   Техничка опременост (современа апаратура и инструменти)
Примена на современи материјали за стоматолошки третман, од светски реномирани производители.
   Примена на најнови-актуелни методи и техники
   Традиција од над 60 години стоматолошка работа со деца.

Работно време: 07:30 – 19:30 часот


ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

Раководител на клиниката:

 проф. д-р Eлизабета Ѓоргиевска, д-р сци., раководител

СТРУЧЕН ТИМ

ПРОФЕСОРИ
     1. проф. д-р Марија Стевановиќ, д-р сци.
     2. проф. д-р. д-р Георгиев Златко, д-р сци.
     3. проф.д-р. д-р Ана Сотировска Ивковска, д-р сци.
     4. проф. д-р Мира Јанкуловска д-р сци
НАСЛОВНИ ДОЦЕНТИ
     1. нас.доц. д-р Оливера Саракинова, д-р сци.
АСИСТЕНТИ
    1. ас. д-р Мери Павлевска, д сци.
    2. ас. д-р Олга Кокочева Иванова,  д сци.
    3. ас. д-р Александар Димков,  д сци.
    4. ас. д-р Весна Амбаркова, м-р сци.
    5. ас. д-р Александар Филдишевски,  м-р сци
КЛИНИЧКИ ЛЕКАРИ-СПЕЦИЈАЛИСТИ
    1. д-р спец. Ефка Жабокова Билбилова, д-р сци.
    2. д-р спец. Христо Петановски, м-р
    3. д-р спец. Ристо Стефанов
    4. д-р спец. Маја Јовановска
    5. д-р спец. Драгица Глигорова
    6. д-р спец. Александар Кулишевски
    7. д-р спец. Шеваље Аљиљи
    8. д-р спец. Амела Муминовиќ - анестезиолог
КЛИНИЧКИ ЛЕКАРИ
    1. д-р спец.
Јасна Симоновска, матичен стоматолог

Работен капацитет на клиниката:

- кабинет (едно работно место)
- рутинска сала (три работни места)
- сала за клинички интервенции (10 работни места)
- сала за општа анестезија (едно работно место и дневна болница со два болнички кревети)

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ
1. Третман на заболувања на млечните и трајните заби
2. Третман на заби со ласер
3. Современи, беспрекорни естетски реставрации на:
     -  скршени заби
     -  дефекти од кариес
     -  наследни аномалии (променета боја или дефекти во структурата на забите)
4.  Лекување на повреди на забите
5. Превентива: совети и мерки (флуоридација; залевање на фисури и јамички) за спречување на забниот кариес.
6. Целокупен стоматолошки третман на деца под ОПШТА АНЕСТЕЗИЈА
 
пред третман
по третман
  пред третман
по третман
         
пред третман
по третман
  пред третман
по третман

ОДДЕЛ ЗА ОПШТА АНЕСТЕЗИЈА

Само на Клиниката за детска и превентивна стоматологија може да бидат пломбирани и лекувани заби (на здрави деца кои не соработуваат или хендикепирани деца и возрасни) - со примена на општа анестезија.
Во една посета, се згрижува целото забало на пациентот - сите заби на кои е потребна стоматолошка интервенција.

Третманот под општа анестезија се изведува максимално професионално, и во максимално безбедни услови. Салата во која се изведуваат интервенции под општа анестезија е опремена со целокупната потребна апаратура, а самата анестезија ја води специјалист - анестезиолог.

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ

Пациентите можат да закажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 005.

Работно време: 07:30 – 19:30 часот

КОНТАКТ

Клиника за детска и превентивна стоматологија
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17, Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 005


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.