[meni-mk.htm]

 

| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Закажување и контакт
ЗА НАС
 
 

Нашиот тим Ви нуди современи третмани на кариозни заби, фрактури, естетски недостатоци и лечење на заболувањата на пулпата на забите и околните ткива базирани на најнови техники и врвна едукација.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

РАКОВОДИТЕЛ

   
 д-р спец. Дрита Војника,  раководител


СТРУЧЕН ТИМ
 
 ПРОФЕСОРИ
     1. проф. д-р   Соња Апостолска, д-р сци.
     2.
проф. д-р  Лидија Поповска, д-р сци.
ДОЦЕНТИ
1. доц. д-р Илијана Муратовска, д-р сц
 АСИСТЕНТИ
    1. ас. д-р Павлинка Алексова, д-р сци.
    2. ас. д-р Василка Ренџова, д-р сци.
    3. ас. д-р Весна Филиповска, м-р сци.
    4. ас. д-р Марина Ефтимоска, м-р сци.
ДОКТОРИ - СПЕЦИЈАЛИСТИ
    1. д-р спец. Вера Стојановска, д-р сци.
    2. прим. д-р спец. Виолета Зафировска
    3. прим. д-р спец. Маре Петревска
    4. прим. д-р спец. Марија Глигорова Неделковска
    5. д-р спец. Мишел Кипровски
    6. д-р спец. Виолета Каранфиловиќ
    7. д-р спец. Димитрула Хаџи Николова
    8. д-р спец. Милорад Лозаноски
    9. д-р спец. Елена Мирчева
    1
0. д-р спец.Николче Јовановски
    11. д-р спец. Билјана Ѓорѓиева
    12. д-р спец. Маја Димитрова
    13. д-р спец. Душанка Стефановиќ
    14. спец. Исни Реџепи
ДОКТОРИ - СТОМАТОЛОЗИ
    1. д-р Марија Андоновска,  м-р сци., матичен стоматолог    
    2. д-р спец. Марија Борозан
, матичен стоматолог
Работен капацитет на клиниката:
 

- кабинет (едно работно место);
- рутинска сала (две работни места);
- две сали за клинички интервенции (20 работни места);
- сала за претклинички студентски вежби (10 работни места);

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

1.Прв и контролен преглед
2.Систематски преглед
3.Конзилијарен, консултативен преглед
4.Прва помош
5.Испитување на чувствителноста на забите и нивна терапија
6.Каутеризација на полипи на пулпа или гингива
7.Полнења со амалгам на една или повеќе површини
8.Естетски полнења на една или повеќе површини на сите заби според индикација
9.Надоградување на фрактурирани заби со естетски материјали
10.Надоградување на забите со помош на парапулпални колчиња, со композитни канални колчиња и сл.
11.Лекување на длабоки кариозни лезии со директно и индиректно прекривање на пулпата
12.Витална и мортална ампутација на пулпата
13.Витална екстирпација на едно и повеќекоренски заби
14.Мортална екстирпација на едно и повеќекоренски заби по индикација
15.Лекување на едно и повеќекоренски заби со инфицирана пулпа(гангрена)
16.Лекување на воспаленија на апикалниот пародонциум на едно или повеќекоренски заби по индикација
17.Композитни инлеи
18.Ретретман-повторно лекување на неуспешно изведена канална терапија
19.Отстранување на дисколорации на забите
20.Белење на заби
21.Ендодонтска хирургија-конзилијарно
22.Рано откивање на почетни и скриени кариозни лезии

Сите овие тераписки постапки се изведуваат со најсовремени технички процедури, материјали, услови и со соодветно едуциран стоматолошки тим.

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ
 

Пациентите можат да закажажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 032.

Работно време:
07:30 – 19:30 часотКОНТАКТ

Клиника за болести на забите и ендодонтот
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17
Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 032


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.