[meni-mk.htm]
| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Заботехничка лабораторија : Закажување и контакт

ЗА НАС

Клиниката за Фиксна стоматолошка протетика при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје, нуди специјализирани услуги од лекари специјалисти од овој вид,  започнувајќи  од професори, потоа  доценти, асистенти и лекари кои во својата област се надградуваат секојдневно.
На оваа клиника  се изведува рехабилитација на пациенти кои имаат морфолошки дефекти на забниот низ со помош на протетички надоместоци од најсовремен вид. На тој начин кај пациентите се постигнува естетика и функција.
Крајниот терапевтски исход е прекрасната насмевка и задоволство на пациентот, коешто е крајна цел на нашата клиника.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ
 ас. д-р спец. Светлана Гачева Цветкова.- раководител


СТРУЧЕН ТИМ

ПРОФЕСОРИ
    1. проф. д-р Јагода Бајевска, д-р сци.
    2. проф.д-р Билјана Капушевска, д-р сци.
    3. проф. д-р Никола Гиговски, д-р сци.
   4. проф. д-р Весна Коруноска Стевковска, д-р сци.
ДОЦЕНТИ
    1. доц. д-р Јулијана Николовска, д-р сци.
АСИСТЕНТИ
    1. ас. д-р Сашо Јовановски, д-р сци.
    2. ас. д-р Емилија Бајрактарова Вељакова, м-р сци.
    3. ас. д-р Марјан Петков, м-р сци.
    4. ас. д-р Наташа Ставрева, м-р сци.
    5. ас. д-р Анета Мијоска
    6. ас. д-р Весна Јуруковска Шотаровска
    7
. ас. д-р Драган Петровски
    8. ас. д-р Игор Стоев.
    9. ас. д-р Андреја Јовановски
ДОКТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
    1. д-р спец. Милисав Сотировиќ
    2. д-р спец. Ирена Фиљанска
    3. д-р спец. Фљорент Бафтијари
    4. д-р спец. Киро Стефановски
ДОКТОРИ - СТОМАТОЛОЗИ
    1. д-р Борјан Наумовски
 

 

Работен капацитет на клиниката:

1. амбуланта со 10 работни места;
2. кабинет-ординација со едно работно место;
3. заботехнички лаборатории;
- една општа заботехничка лабораторија;
- една заботехничка лабораторија специјализирана за изработка на металкерамички конструкции;
- една заботехничка лабораторија специјализирана за изработка на безметални PRESS и CAD-CAM конструкции (титаниум и циркониум);

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Дијагноза и третман на пациенти со индикација за изработка на:

Сите видови реконструктивни фиксно протетички конструкции како :
1. надградби
2. коронки
    - металкерамички коронки
    - безметални
press коронки
    -
CAD-CAM титаниум коронки
    -
CAD-CAM циркониум коронки
    - металкерамички коронки над имплант

3. ламинати
4. мостовни конструкции
    - металкерамички мостовни конструкции
    - безметални
press мостовни конструкции
    -
CAD-CAM титаниум мостовни конструкции
    -
CAD-CAM циркониум мостовни конструкции
    - мостовни конструкции над имплант

5. Металкерамички INLEY и ONLEY
6. Безметални INLEY и ONLEY
7. Фрез техника
8. Употреба на сите видови атечмени
9. Оклузални терапевтски шини
    - цврсти
    - меки

ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Се изработувааат фиксни протетички конструкции со врвен квалитет.Фиксната техника ја сочинува тим од забни техничари и дипломирани стручни забни техничари, кои што Ви нудат изработка на најсовремени фиксно-протетички конструкции изработени со материјали од врвен квалитет.

Забни техничари

 1. Грозда Бичковска, шеф на заботехничка лабораторија
 2. Лиле Коларовска
 3. Виолета Марионковиќ
 4. Елеонора Петковска
 5. Гордана Грозданова
 6. Оливера Тодоровска   
 7. Билјана Стефановска
 8. Зора Палчевска
 9. Силвана Бундалевска
 10. Верка Стојановска
 11. Аница Змејковска
 12. Ленка Ивановска
 13. Миле Божиновски
 14. Салија Тахир
 15. Емануела Димитриевска
 16. Мира Јаневска
 17. Јордан Андоновски
 18. Златко Брњарчевик
 19. Благица Станојковска
 20. Енвер Махмуд
 21. Трајче Неделковски
 22. Никола Николовски
 23. Силвана Димовска
 24. Кадир Атулахи
 25. Гури Мелахате
 26. Ферди Салиу

Тимот се одликува секогаш со коректен однос, трпеливост и големо разбирање за потребите на нашите пациенти.Едукацијата и усовршувањето се примарен фактор во работењето на техничарите се со цел за пратење на трендовите во областа на протетиката, поткрепено со сертификати од светски реномирани фирми.

Сето тоа во соработка со врвни професори, доценти и асистенти, е цел да ги задоволиме потребите и барањата на нашите ценети пациенти.

Фиксната протетика е Ваш партнер во интерес на здравјето и естетиката на Вашите заби.


ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ

Пациентите можат да закжажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 017.

Работно време:
07:30 – 19:30 часот

КОНТАКТ
Клиника за фиксна стоматолошка протетика
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Мајка Тереза 17
Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 017


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.