за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |

За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Заботехничка лабораторија : Закажување и контакт: Стоматолошки услуги

ЗА НАС

 

На клиниката за мобилна стоматолошка протетика ќе бидетете срдечно пречекани и ќе добиете
прецизни и професионални одговори за најдобриот протетички третман кој Ви е неопходен.
Нашите експерти: професори, доктори на науки, магистри, специјалисти по стоматолошка протетика, специјализанти ќе ви помогнат да го сочувате оптималното орално здравје по прифатлива цена. Горди сме на тоа што сме лидери во професионалната едукација, во услугите кои им ги даваме на пациентите и во денталните истражувања. Најдобриот персонал, капацитети и опрема во комбинација со најсовремени и сеопфатни тераписки техники и материјали се предуслов за одличната грижа за забите и вилиците на пациентите од различна возраст.
Големиот број на пациенти кои добиваат протетички услуги на нашата клиника ни го овозможува големото искуство со кое ги третираме сите дентални проблеми на соодветен начин.
Наша цел е секој пациент да биде третиран како да е наш единствен пациент.


ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

Раководител на клиниката
:

1.   науч. сор.д-р Сања Панчевска, д-р сци, м-р. - раководител


СТРУЧЕН ТИМ

ПРОФЕСОРИ
    1проф. д-р Љубен Гугувчевски, д-р сци.
    2.  проф. д-р Јадранка Бундевска, д-р сци.
АСИСТЕНТИ
    1. ас. д-р Сашо Еленчевски, д-р сци.
ас. д-р спец. Сашко Богдановски,
    2. ас. д-р Сања Панчевска, д-р сци
    3. ас. д-р Благоја Даштевски, м-р
    4. ас. д-р Анета Ангеловска, м-р
    5. ас. д-р Соња Петкова
    6. ас. д-р Надица Јанева
    7. ас. д-р Атанас Шуков
 ДОКТОРИ - СПЕЦИЈАЛИСТИ
    1. д-р спец. Ана Спировска, м-р
 
   2. д-р спец. Фатон Војника
    3. д-р спец. Надер Исмаили
    4. д-р спец. Будима Пејковска Шахпаска, м-р
    5. д-р спец. Мимоза СуљејманиРаботен капацитет на клиниката:

- Клиничка мобилна протетика;

- Забна техника за изработка на подвижни протези.

 

 

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ
 

 • Протетичките услуги претставуваат третман,  рехабилитација за да се сочувува оралната функција,
  комфор, изглед, естетика и здравје кај пациенти кај кои недостасуваат заби и ткивата околу нив.

  Нашата цел е да ја вратиме вашата насмевка со најдобар изглед и функција.

  Ние сме специјализирани за:

  - Утврдување на состојбата на општото орално здравје
  - Дијагностика на заболувања на забите, меките орални ткива и на вилиците
  - План и третман на беззабни пациенти
  - Дијагностика и третман на пореметувања на ТМЗ
  - Дијагностика и тертман на пореметувања на меѓувиличните односи, бруксизам
  - Дијагностика и теретман на протетички стоматит
  - Изработка на сите видови мобилни парцијални и тотални акрилатни протези и протези на метална основа
  - Изработка на сите видови на оклузални сплинтови (шини) и ноќни штитници
  - Изработка на „monomer free“ протези со употреба на светлосно полимеризирачки дентални смоли
  - Изработка на парцијални и покривни протези со употреба на различни видови на ретенциони елементи ( прецизни атечмени, дентални магнети, телескопски коронки)
  - Изработка на мобилни протези над импланти


ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

МОБИЛНА ТЕХНИКА

Во склоп на Клиниката за фиксна стоматолошка протетика и Клиниката за мобилна стоматолошка протетика функционираат две одделни заботехнички лаборатории.
Забни техничари

 1. Горан Костовски, шеф на заботехничка лабораторија                   
 2. Менка Марковска
 3. Методија Петровски
 4. Славица Аврамовска
 5. Севда Мирчевска
 6. Петре Стефановски
 7. Даниела Дишлиоска
 8. Слаѓана Насковска
 9. Лујза Диневска
 10. Ѓорѓи Николовски
 11. Марица Стефановска
 12. Маргарита Тембелевска
 13. Слаѓана Пецовска
 14. Димитар Ристовски
 15. Гоце Димовски
 16. Селма Усеин
 17. Катерина Неделковска
 18. Рамадан Кадриу
 19. Арбен Шаќири

Лабораториите од просторен аспект функционираат во:
Две заботехнички лаборатории во кои работата се одвива во две смени.

Заботехничка лабораторија за изработка на скелетирани протетички конструкции.
Заботехничка лабораторија за примена на фрез техника.
Две заботехнички лаборатории за изведување на практична настава за студентите и за школата за високи забни техничари.

МОБИЛНА ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
На Клиниката за мобилна стоматолошка протетика функционира современа заботехничка лабораторија, во која се изработуваат протетички помагала од висококвалитетен материал, при тоа користејќи најсовремена заботехничка апаратура. Со помош на најнови методи се изработуваат:

1.Скелетирани (Co-Cr-Mo) протези (со и без атечмени)
 

2.Тотални и парцијални класични протези

 

3.Протези според Ivocap системот
 

4.Протези од мек акрилат

5.Имедијатни протези

6.Специјални протези појачани против кршење

7.Специјални протези наменети за пациенти кои се алергични на различни видови на акрилатни маси
8.Изработка на оклузални вметнувачи (сплинтови) кај пациенте со виличнозглобни неправилности
9.Вметнувачи што се користат кај одредени видови спортови
10.Ребазации со целосна промена на протезната основа
11.Репаратури на извадени заби и додавање на кукички во протезите
12.Репаратура на скршени скелетирани протези со додавање на вештачки заби
13.Репаратури на сите видови атечмени што се користат во парцијалната протетика

 

За сите видови забнотехнички изработки се грижи високо стручен тим составен од 19 искусни забни техничари. Дел од долунаведените забни техничари се обучени да вршат обука според техниката на BPS методот за изработка на тотални протези, односно тие се лиценцирани за обука на други забни техничари. Лиценцата е потврдена од страна на производителот Ivoklar.

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ

Пациентите можат да закжажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 026.

Работно време:
07:30 – 19:30 часот

КОНТАКТ

Клиника за мобилна стоматолошка протетика
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17
Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 026

 
 

© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.