[meni-mk.htm]
| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Закажување и контакт

ЗА НАС

Доколку забележите:
- воспалени, отечени непца;
- крвавење од непцата;
- промена на боја на забите;
- оголување на забите;
- расклатување на забите;
- присуство на забни наслаги;
- проблеми со усните;
- проблеми со слузницата на устата;
- проблеми со јазикот;

Високо стручниот, професионален тим со врвна, најсовремена технологија, ценејќи го Вашето време во предвидените термини ќе ги  реши Вашите проблеми и ќе Ви овозможи здрава и убава насмевка.

Ако незнаете како да ги употребувате помошните средства за одржување на оралната хигиена (интердентална четка, конец за заби, интердентални траки, чистачи на јазик и антиплак раствори за плакнење на устата) нашиот тим ќе Ве обучи со особено задоволство.


ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

    1. д-р спец. Линдита Зендели Беџети, д-р сци. раководител

СТРУЧЕН ТИМ

П
РОФЕСОРИ
    1. проф. д-р Мирјана Поповска, д-сци.
    2. проф. д-р. д-р Киро Ивановски, д-р сци.
    3. проф. д-р Силвана Георгиева, д-р сци.
    4. проф. д-р Маја Пандилова, д-р сци.
    5. проф. д-р Снежана Пешевска, д-р сци.
    5. проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска, д-р сци.
  АСИСТЕНТИ   
     1
. ас. д-р Вера Радојкова Николова, д-р сци.
     2. ас. д-р Стевица Ристовска, д-р сци.
     4. ас. д-р Катерина Дирјанска, д-р сци.
     5. ас. д-р Соња Миндова, д-р сци.
     6. ас. д-р Кристина Митиќ Митиќ , д-р сци.
     7. ас. д-р Емилија Стефановска, д-р сци.
 ДОКТОРИ - СПЕЦИЈАЛИСТИ
     1. прим. спец. д-р Љупче Попоски 
     2
. д-р Мирјана Перковска Бибановска, м-р    
     3
. д-р спец. Сашка Тодоровска
 КЛИНИЧКИ ЛЕКАРИ
     1. д-р спец.
Марија Ивановска, матичен стоматолог
     2. д-р Биљана Русевска, матичен стоматолог

Работен капацитет на клиниката: 

1.
Одделение за пародонтологија:
2. Оддел за орална патологија:
3. Оддел за физикална и фокална терапија:


СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Сите тераписки постапки се изведуваат со најсовремени технички процедури, материјали, услови и со соодветно едуциран стоматолошки тим.

1.Одделение за пародонтологија:
-Конзервативен третман на пародонтопатија;
-Хируршка апликација на вештачка коска;
-Мукогингивални хируршки интервенции;
-Најсовремени хируршки методи во регенеративната и корективната пародонтологија.

2. Оддел за орална патологија:
- Дијагностика на оралните заболувања;
- Терапија на оралните заболувања;
- Дополнителни помошни дијагностики и тераписки процедури.

3. Оддел за физикална и фокална терапија:
 -Ласер терапија на заболувањата на оралната лигавица;
- Ласер терапија на гингивити;
- Ласер терапија на пародонталната болест;
- Електрофоретска терапија на гингивити;
- Електрофоретска терапија на пародонтална болест;
- Електрокутан тест на Гелен;
- Мерење на корозивен потенцијал;
- Дијагностицирање на фокалната инфекција и интраоралните жаришта преку: анамнеза, клинички преглед,РТГ наод, дијагностички тестови, лабораториски анализи и интердисциплинарна клиничка соработка;
-Терапија на интраоралните жаришта и фокалната инфекција.

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ

Пациентите можат да закжажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 041.

Работно време:
07:30 – 19:30 часот

КОНТАКТ
Клиника за болести на устата и пародонтот
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар
Mајка Тереза 17
Скопје

Контакт телефон: 02/ 3299 041
 


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.