за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Св. Пантелејмон
Водњанска 17
1000 Скопје
Р. Северна Македонија


Централа
тел.: 02/3299 000
e-mail: contact@univdentalclinic.org.mk

Специјална телефонска линија за закажувањење на бесплатни прегледи
тел.: 02/ 3299 000
e-mail: contact@univdentalclinic.org.mk


Директор
тел.: 02/3299 024

Клиника за детска и превентивна стоматологија
тел.: 02/3299 005

Оддел за анестезија и реанимација
тел.: 02/3299 005

Клиника за ортодонција
тел.: 02/3299 011

Клиника за фиксна стоматолошка протетика
тел.: 02/3299 017

Клиника за мобилна стоматолошка протетика
тел.: 02/3299 026

Клиника за болести на устата и пародонтот
тел.: 02/3299 041

Клиника за болести на забите и ендодонтот
тел.: 02/3299 032

Клиника за орална хирургија со имплантологија
тел.: 02/3299 034

Рендген оддел
тел.: 02/3299 047

Дежурна и служба
тел.: 02/3299 000   
Ве молиме пополнете ги полињата и оставете свој коментар:
*име и презиме:
*e-mail:
*коментар:
*задолжителни полиња
 
 

 


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.