за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со оддел за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

биохемиска лабораторија

рендген оддел

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  контакт

  јавни набавки


 

| прва страница |
РУТИНСКИ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА (ПРИСТАПНИ ЦЕНИ СО СИНИ КАРТОНИ) 394 KB

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА


Биохемиската лабораторија е сместена на третиот кат во составот на Институтот за научно-истражувачка работа.
Биохемиската лабораторија е од отворен тип и нејзините услуги може да ги користат сите пациенти по пристапни цени со сини картони и приватно.

Во неа пациентите може да добијат:

- брза и точна целосна крвна слика (Hb, Er, Le, Tr Hct, Lym, Mon, Gra) на автоматизиран бројач MICROS ABX;

- Биохемиски анализи како гликемија, серумско железо, холестерол, ХДЛ холестерол, триглицериди;

- Квалитативни тестови за ХИВ 1+2, хепатит B и CRP;

- Брис од јазик и орална лигавица за одредување на присуство на candida albicans;

- Цитолошка анализа на брис од орална слузница за откривање на Pemphigus vulgaris;

- Алерголошки тестирања на акрилати (стоматолошки протези);


КОНТАКТ

Биохемиска лабораторија
Универзитетски стоматолошки клинички центар
Водњанска 17, 1000 Скопје

Контакт телефон: 02/3299 043

© Copyright 2006 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.