Во интерес на превентивна заштита на Вашето здравје, апелираме извесен период да се редуцираат посетите на Стоматолошки клинички центар, освен исклучителни случаи со состојба на итност. Ви благодариме на разбирањето