за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

 

| прва страница |Рентген одделот е сместен во сутеренот на Клиниката. Располага со современа апаратура која овозможува непречено обавување на рентгенолошката дејност.

Просторната и функцонална организираност на одделот даваат можност за брзо и ефикасно опслужување на пациентите.

Во рамките на одделот постои и современа темна комора која преку автоматска обработка на филмовите овозможува издавање резултати за 10 минути, со што се скратува времето на чекање и не се создаваат непотребни гужви во чекалната.

На одделот пациентите можат да ги добијат следниве услуги:

- интраорални снимки на забите;
- дигитален панорамикс на забите со што се овозможува брз и квалитетен трансфер на снимки до сите клиники и оддели преку DICOM системот (приказ на РТГ снимките во дигитална верзија - ЦД медиум и РТГ термофолии);


Специјалисти радиолошки технолози:
  
1.
Драган Крстаиќ
    2.
Владимир Николовски
    3. Билјана Георгиева

Работно време:
07:30 – 18:30 часот

КОНТАКТ
РТГ кабинет
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17
Скопје

Контакт телефон: 02/ 3299 047


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.