за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |

Дијагноза и третман на пациенти со индикација за изработка на:

. едноделно леани фиксно протетички конструкции:
- едноделни и повеќеделни леани надоградби;
- едноделно леани фасетирани коронки;
- едноделно леани фасетирани мостови;
. металкерамички конструкции: коронки и мостови
. керамички конструкција без метал-EMPRES i FINESSE;

 


© Copyright 2006 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.