за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со оддел за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

парадонтална хирургија

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

биохемиска лабораторија

рендген оддел

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  контакт

  тендери


 

| прва страница |
stomatoloshka
VIP и CD кабинетиназад

 

© Copyright 2006 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.