за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

 | прва страница |


VIP кабинети

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар како елитна институција од областа на стоматологијата во Р.македонија и пошироко на своите пациенти им нуди висококвалитетени стоматолошки услуги во модерно опремени ВИП КАБИНЕТИ за прием на владини претствници, странски мисии, дипломатски кор и други релевантни субјекти.

• Услуга од еминентни универзитетски професори;
• Најсовремена апаратура;
• Висококвалитетни материјали од реномирани производители;
• Третман во посебни модерно опремени ВИП кабинети.
• Термин усогласен на Вашите барања;
• Загарантирана дискреија и приватност
• Протетски имплантолошки услуги во најкраток можен рок.
• 24 часа достапни за пациентите
 

© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.