за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |


ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон е највисока здравствена и наставно-научна институција од областа на стоматологијата во Република Македонија.

Во своето шест децениско постоење на нашата установа вграден е голем труд, знаење и умеење на многу генерации кои придонеле да бидеме тоа што сме денес.

Нашата успешна работа секојдневно се потврдува со извршување стоматолошка заштита и унапредување на оралното здравје на населението, а пациентот за чие здравје се грижиме секогаш е во центарот на нашето внимание.

Посебно внимание посветуваме на континуираното стручно и научно усовршување на нашите вработени преку учество на стручни и научни престои, конгреси, семинари, едукативни курсеви и сл. во земјата и странство.


Нашиот стручен тим Ве поканува да ги зачувате Вашите заби во нашата клиника бидејќи таа има:

• најдобри услови за најсовремено изведување на интервенциите;

• брза, ефикасна и високопрофесионална услуга;

• стручен и квалитетен кадар, секогаш обновени знаења;

• добра и долга традиција, добри можности, пријатен амбиент, високо едуциран кадар.ВАШИОТ ИЗБОР НЕКА БИДЕ:

ЗДРАВИ ЗАБИ

    УБАВА НАСМЕВКА
        ВИСОКО СТРУЧЕН УНИВЕРЗИТЕТСКИ ТИМ
            РЕНОМИРАНА ИНСТИТУЦИЈА

 

© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.